Dokumenty:

 1. Świadectwo sakramentu chrztu świętego obydwu stron.
 2. Świadectwo bierzmowania.
 3. Strona owdowiała przynosi - akt zgonu współmałżonka.
 4. Indeks katechizacji lub świadectwo ukończenia nauki religii.
 5. Dowody osobiste.
 6. Dokument z USC stwierdzający brak przeszkód (w wypadku zawierania małżeństwa kościelnego wraz ze skutkami cywilnymi) - data wystawienia nie może przekraczać 6 miesięcy od daty ślubu.

Obowiązki narzeczonych: 

 1. Udział w konferencjach przedmałżeńskich (w Krakowie jest wiele miejsc gdzie odbywają się dni skupienia dla narzeczonych).
 2. Trzykrotne spotkania w poradni rodzinnej (działa również w naszej parafii).
 3. Odbycie dwukrotnej spowiedzi przedślubnej
  pierwsza - w tym tygodniu, w którym był spisany protokół przedmałżeński;
  druga - tuż przed ślubem, by w stanie łaski uświęcającej przystąpić do sakramentu małżeństwa).
 4. Rozmowa z kapłanem (ewentualny egzamin z wiedzy religijnej).
 5. Uzupełnienie wiadomości religijnych.
 6. Jeżeli narzeczeni chcą zawrzeć ślub tzw. konkordatowy zobowiązani są zgłosić się do USC i dostarczyć dokument zezwalający na pobłogosławienie małżeństwa ze skutkami cywilnymi.
 7. Dwukrotne spotkanie w kancelarii parafialnej:

1)

 • spisanie protokołu przedmałżeńskiego i stwierdzenie braku przeszkód małżeńskich,
 • wydanie prośby o wygłoszenie zapowiedzi do parafii zamieszkania narzeczonego(-ej),
 • ustalenie daty ślubu,
 • umówienie się na drugie spotkanie,
 • jeśli narzeczeni zawarli już kontrakt cywilny przynoszą także dokument z USC stwierdzający zawarty związek,
 • narzeczeni proszą Pana Organistę o oprawę muzyczną liturgii sakramentu małżeństwa a Pana Kościelnego o usługiwanie podczas ślubu.

2)

 • narzeczony(a) przynosi dokument o wygłoszeniu zapowiedzi przedmałżeńskich od własnego ks. Proboszcza stwierdzający brak przeszkód małżeńskich,
 • egzamin z głównych prawd wiary (mały katechizm) i rozmowa na temat konferencji przedmałżeńskich,
 • omówienie ceremonii zawarcia sakramentu małżeństwa,

 

W dniu ślubu 15 minut przed godziną zawarcia sakramentu małżeństwa świadkowie zgłaszają się do zakrystii by:

złożyć brakujące podpisy,

przynieść obrączki i karteczkę od spowiedzi,

Bezpośrednio po uroczystości złożenie podpisów - na dokumencie konkordatowym - przez nowożeńców, świadków i kapłana.

Fotografowie i operatorzy sprzętu audiowizualnego, którzy zamierzają wykonywać swoje czynności podczas celebracji liturgii, są obowiązani ukończyć kurs i otrzymać pisemne upoważnienie z Kurii Metropolitalnej. Ponadto winni zgłosić się do kapłana, który ma przewodniczyć celebracji, aby z nim uzgodnić wszystkie szczegóły związane z miejscem i sposobem wykonywania swej posługi.